Czech Open Tichá


Čtvrtek / Thursday - 18:00 - 22:00 registration (on the field 1)
Pátek / Friday - 7:30 briefing
8:00 první start / first starts
Na místě bude catering, kde bude k dispozici oběd a nějaké malé občerstvení, pivo...
There will be catering for lunch and small snacks, beer...
Mapa s pozicemi fieldu v odkazu ZDE
Maps with filed is in link HERE
GPS: 
field 1 48,6391020, 14,5295179
field 2 48,6427171, 14,5324666