KLUB PRACOVNÍCH OVČÁCKÝCH PSŮ

Novinky

18. 01. 2024

Členské příspěvky 2024

Na základě rozhodnutí členského shromáždění KPOP ČR z.s., ze dne 25. 11. 2023 a zprávy z ISDS.

Výše členských poplatků je ponechána ve stejné výši jako minulý rok, tedy pro rok 2024 takto:

Plné členství KPOP 500 CZK

Mimořádné členství KPOP 300 CZK

Členství pro ISDS 500 CZK (+ v případě zájmu 1000CZK za magazín)

 

KPOP bude peníze pro ISDS odesílat pouze jednou ročně – letos 1. 2. 2024. Příspěvky, které nebudou do termínu 31. 1. 2024 doručeny na účet KPOP si musí zájemce uhradit sám přímo na ISDS – o tom musí být KPOP informováno (dle požadavku ISDS) a zároveň na KPOP účet musí být zaplacen členský poplatek dle druhu členství.

 

Proto:

Příspěvky pro rok 2024 je nutné zaslat nejpozději do 31. 1. 2024 na účet KPOP – 2476399001/5500

31. 10. 2023

Pozvánka na členskou schůzi - Nečtiny

Klub pracovních ovčáckých psů ČR, z.s. srdečně zve na členskou volební a výroční schůzi (20 let od vzniku klubu), která se bude konat 25. 11. 2023 od 14:00 v Nečtinech:

Zámek Nečtiny, Hrad Nečtiny 1, 331 62 Plzeň-sever, GPS: 49°57’33.1“N 13°09’35.0“E

Program oficiální části schůze:

1) Volba zapisovatele.
2) Přijímání nových členů spolku
3) Rekapitulace roku 2023 (J. Hála)
4) Finance 2023 (J. Hála)
5) Volba Mandátové a Volební komise
6) Volby
7) Zpráva Mandátové a Volební komise
8) Současný stav v Evropě a ve světě (J. Jaša)
9) Czech Open
10) Continental 2025, organizační tým
11) Kalendář závodů a závody pro rok 2024
12) Herdio.cz
13) Předávání cen a ocenění
14) Diskuse
15) Závěr a volná zábava

Přibližně v 17:00 bude ukončena oficiální část a bude následovat neoficiální část na oslavu 20. výročí založení klubu. Budou pozváni i historičtí členové, kteří se podíleli na činnosti klubu.

Abychom mohli zamluvit dostatečně velký sál a kvůli rautu, je nutné se přihlásit k účasti nejpozději do 17. 11. 2023, odkaz na přihlášku: https://forms.gle/TZXaYzeWxhyi5jWWA

Ubytování je možné v místě konání, ale každý si zařizuje individuálně. Více info: https://www.zameknectiny.cz/kontakt

S přátelským pozdravem,

Výbor KPOP

31. 7. 2023

Termíny podzimních závodů a členské schůze

Zveřejněn nový termín závodu na jalovicích v Přestavlkách – 14. 10. 2023.

Zveřejněn datum členské schůze na zámku v Nečtinách – 25. 11. 2023.

V sekci závody doplněny termíny podzimních kvalifikací.

6. 4. 2023

Mimořádné valné shromáždění

Vážení členové Klubu Pracovních Ovčáckých Psů ČR z.s.,

rádi bychom vás pozvali na mimořádné valné shromáždění, které se bude konat v sobotu 6. května 2023 od 20 hodin ve „Skleníku“ Raná. GPS: 50.4071747N, 13.7786558E.

Hlavním tématem mimořádného valného shromáždění bude možnost pořádání Continentalu (Continental sheepdog competition) 2025 v ČR. Máme přislíbenou účast hosta – předsedkyně Committee of CSC – Viola Hebeler.

Program schůze bude následující:

– Zahájení a úvodní slovo předsedy klubu

– Představení kandidatury ČR na Continental 2025

– Diskuse o možnostech a hlasování o pořádání CSC 2025 v ČR

– Příspěvek na startovné pro reprezentanty na World Trials

– Diskuse o ostatních tématech

– Závěr

S pozdravem,

Výbor Klubu Pracovních Ovčáckých Psů ČR z.s.

30. 3. 2023

Propozice kvalifikace 22. - 23. 4. 2023

Kvalifikační závody na Continental 2023 ve Švédsku.
Rozhodčí: Kathrin Gleis
Ovce: romanovky a jejich kříženci
Začátek: 8:00
Lokalita: bude upřesněna, pravděpodobně však do 10 km od Rané, v případě problémů s vegetací -> Malá Černoc
Jedná se o dvoudenní kvalifikace, v sobotu se poběží 1. běh, v neděli 2. běh.
Startovné:
Plný člen KPOP: 400,-/běh, za oba dny tedy 800,-
Nečlen: 800,-/běh, za oba dny tedy 1600,-
Startovné musí být zaplacené do pátku 7. 4. 2023 na účet KPOP.
Číslo účtu: 2476399001/5500
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Přihlašovací formulář:
https://forms.gle/Cc2gFJraoykzqJkv8 

6. 3. 2023

Změna termínu kvalifikace

Vážení členové, bohužel došlo ke „kolizi“ termínů, a jsme nuceni přesunout termín kvalifikace 20. 5. – 21. 5. 2023 na termín 6. 5. – 7. 5. 2023. Děkujme za pochopení.

Honza

20. 1. 2023

Zápis výboru 6. 12. 2022

Ke stažení zápis z výboru 6. 12. 2022, kde jsou uvedeny termíny soutěží pro první pololetí 2023 zde.

13. 1. 2023

Členské příspěvky 2023

Všem členům a mimořádným členům.

Na základě rozhodnutí členského shromáždění KPOP ČR z.s., ze dne 3. 12. 2022. A zprávy z ISDS.

Je výše členských poplatků ponechána ve stejné výši jako v roce 2022.

Tedy pro rok 2023:

Plné členství KPOP 500,-Kč

Mimořádné členství KPOP 300,-Kč

Členství ISDS 500,-Kč (16£)

Dále valné shromáždění rozhodlo, že KPOP bude odesílat peníze pro ISDS pouze 1x za rok (v roce 2023 31.1.23). Jakékoliv příspěvky pro ISDS po tomto termínu si musí každý zajistit sám na účet ISDS, pouze o této skutečnosti musí informovat KPOP (na základě požadavku ISDS), ideálně na email KPOP: kpop.cr@seznam.cz

Proto:

Příspěvky (především ti z vás kteří chcete i členství v ISDS) je třeba zaslat nejpozději do 31.1.2023 na účet KPOP 2476399001/5500

Prosím aby jste tuto skutečnost sdíleli i s lidmi kteří by mohly mít zájem mimořádné členství a nejsou v evidenci klubu.

J.Hála (tajemník KPOP ČR z.s.)

31. 12. 2022

Propozice Czech open 2023

Propozice na Czech Open 2023 (11. – 13. 8. 2023 Pavlínov)

Ke stažení zde.