Zápis z členské schůze 24. 1. 2015

Záhajení 24.1.2015 ve 13.00.

17 členů + 3 hosté

Jelikož není usnášeníschopná většina, přesouvá se schůze o hodinu

Zahájení 24.1.2015 od 14.27

17 členů + 3 hosté

 

Byl schválen zapisovatel – Libor Jungvirt – 16 pro, 1 proti

Slovo prezidenta – Petr Kryštof

-          Zhodnocení závodů v roce 2014

-          Zhodnocení závodů v zahraničí s českou účastí

-          Zhodnocení práce prezidenta a výboru

  • Problémy v komunikaci
  • Problémy s webem KPOP
  • Problém prezidenta s jazykovou výbavou, kdy nemůže komunikovat se zahraničím

-          Prezident tímto rezignuje na svou funkci

Program:

1 . Přijímání nových členů

2. Zhodnocení roku 2014 , vyhlášení šampionátu 2014  (P.Kryštof)

3. Finanční zpráva (R.Holeček)

4. Hlasování o změně délky volebního období na 3 roky

5. Volba prezidenta

6. Volba výboru

7. Volba tajemníka

8. Stanovisko ISDS k možnosti chovat pod ISDS v ČR bez nutnosti členství v KPOP (T.Fajmon)

9. Přednáška Karla Šeby

10. Hlasování o kalendáři akcí

11. Hlasování o žádosti pí. Rájové

12. Debata o možnosti „spolupořádání“ Continentalu společně  s Rakouskem

13. Volná debata (www stránky , atd. atp.)

14. Hlasování o zápisu z val.shr.

Finanční zpráva od Romana Holečka se nebyla předložena, jelikož tento nemohl dorazit z pracovních důvodu. Zpráva bude schválena novým výborem na běžné schůzi.

Byl schválen – pro 17, proti 0

Přijímaní nových členů:

-          Ivana Šimůnková, osobně přítomna, - pro 17, proti 0, zdržel se 0 (od této chvíle může hlasovat)

-          Tereza Frumarová, nepřítomna - pro 0, proti 9, zdržel se 9

-          Monika Rýdlová, nepřítomna - pro 0, proti 6, zdržel se 12

Odhlášení stávajícího člena:

-          Josef Heryán  - pro 18, proti 0, zdržel se 0

Návrh na prodloužení volební doby na 3 roky, kdy právoplatně zvolené vedení by se potvrzovalo jednou za 3 roky

-          Pokud se tento bod schválí, bude zapotřebí toto zanést do stanov

-           pro 17, proti 0, zdržel se 1

Mimořádné valné shromáždění může odvolat prezidenta a výbor, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina zúčastněných členů. Toto musí svolat vedení na základě zákonných předpokladů.

-          - pro 16, proti 0, zdržel se 2

Volby nového prezidenta

-          Jediný kandidát, Tomáš Fajmon

-          pro 15, proti 0, zdržel se 3

Volby nového výboru

-          Všichni navržení kandidaturu přijali

-          Hana Hrubá - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Petr Kryštof - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Martin Jirsák - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Iva Jílková – pro 17, proti 0, zdržel se 1

Volba tajemníka

-          Jan Hála - pro 17, proti 0, zdržel se 1

Chov pod ISDS

-          Jan Hála

  • Pokud někdo chtěl chovat pod ISDS musel být dříve členem KPOP

-          Tomáš Fajmon

  • Tento týden komunikoval s prezidentem ISDS a opětovně se dohodli se, že není problém v tom, aby chovající pod ISDS nemuseli být členy. Máme přednést stanovisko KPOP a je předpoklad, že to bude výbor ISDS akceptovat. Jsou 2 alternativy
    • Udělat výkonnostní limity
    • Bude umožněno přímé členství v ISDS, s tím že zájemce nemusí být členem KPOP

-          Hlasování o tom, kdo je pro zrušení „monopolu“ KPOP pro ISDS v ČR, tzn. bude umožněno jednotlivým občanům ČR být členy ISDS napřímo ,bez povinnosti být zároveň členem KPOP , za účelem chovu - pro 13, proti 1, zdržel se 4

Vyhlášení šampionátu

-          23 párů splnilo kritéria pro vyhodnocení v Šampionátu

-          5. místo – 26 bodů, Tomáš fajmon + Roy

-          4. místo – 28 bodů , Tomáš Fajmon + Obelix

-          3.místo – 33 bodů , Roman Holeček + Pita

-          2.místo – 34 bodů , Martin Maček + Clyde

-          Vítěz – Petr Kryštof + Skip , 38 bodů

Cena emeritního prezidenta, Michala Hrdličky

-          Po dnešní diskuzi se rozhodl, že rozhodnutí pověsí na internet, až bude fungovat

Nabídka paní Rájové na pořádání závodů 10.-11.10. 2015

-          Spolupodílení BCCZ a KPOP tohoto závodu

-          Tento závod by stal součástí kvalifikace na Continental pro rok 2016

-          BCCZ bude hradit rozhodčího včetně dopravy a KPOP zajistí zavaděče po celou dobu závodu + případnou technickou výpomoc (sítě apod.)

-          pro 14, proti 1, zdržel se 3

Kalendář akcí v roce 2015

-          8.5. Lanškroun - předváděčka

-          16.-17. 5. Raná u Loun – dvoukolová kvalifikace

-          6.-7.6. Přestavlky, závod na kravách,  - mají statut mistrovství ČR - pro 14, proti 0, zdržel se 4

-          4.-5.7. Čelina závody, 6.7. školení Čelina

-          11.7. – exhibice Křečany

-          8.-9-8. Hnaní stáda u Michala Hrdličky – uzavřená akce pro členy KPOP a jejich přátele

-          4.-6.9. Čistá Open

-          18.-19-7. Huníkov, závod na kravách

-          1.-2.8. Koclířov – farmářské mistrovství republiky - pro 16, proti 0, zdržel se 2

-          17-18.10. Huníkov ovce

Pořádání Continental klubem KPOP

-          Naskýtá se možnost spolupořádání s Rakouskem v roce 2018 (nejspíš)

-          Tomáš Fajmon dává garanci, že si to vezme za své (i v případě že nebude v době konání prezidentem)

-          pro 12, proti 1, zdržel se 5

Výše členských příspěvků

-          Loni bylo pro KPOP 500 Kč, letos se částka nemění - pro 15, proti 0, zdržel se 3

Aktuální příspěvěk pro ISDS činí 650 Kč - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Startovné

-          Startovné určí pořadatel ve spolupráci s výborem a členové klubu KPOP mají vždy cenu o 50% nižší - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Facebook – pověřenou osobou pro facebook bude Tomáš Fajmon - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Iva Jílková zajistí do příští schůze výboru průzkum bankovních poplatků a případný návrh na změnu banky.

Současné vedení se zavazuje vyřešit problém s webovými stránkami, zejména problém s jejich současnou nefunkčností.

Delegáti pro CCSC :

-          Tomáš Fajmon

-          Michal Hrdlička

-          Iva Jílková

-          pro 15, proti 0, zdržel se 3

Požadavek na víc míst na ME

-          požádáme o navýšení počtu  na 4 místa - pro 1, proti 3, zdržel se 1 - NEPŘIJATO

-          požádáme o navýšení počtu  na 3 místa - pro 11, proti , zdržel se 7

Helena Svobodová informuje tímto členy ISDS, že pro rok 2015 je opět možno využít slevu 20% na všechny genetické testy (CEA apod.) v americké laboratoři Optigen, zadáním kódu ISDS15. 

Hlasování o zápisu – pro 15, proti 0, zdržel se 3