Pravidla očních testů pro registraci štěňat - aktualizace od 1. března 2015

  rodič 1 rodič 2 potomek
1. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Normal registrace štěňěte akceptována
2. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Carrier (přenašeč) registrace štěňěte akceptována
3. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Affected (postižen) registrace štěňěte akceptována
4. CEA DNA testován Normal Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad registrace štěňěte akceptována
5. CEA DNA testován Normal Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace štěňěte akceptována
6. CEA DNA Normal po rodičích CEA DNA Normal po rodičích registrace štěňěte akceptována
  * pokud je doložena parentita * pokud je doložena parentita  
7. CEA DNA Normal po rodičích CEA DNA testován Normal registrace štěňěte akceptována
  * pokud je doložena parentita    
8. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
9. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení rodič s oftalmologickým vyšetřením musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
10. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) CEA DNA testován Carrier (přenašeč) oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
11. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) CEA DNA testován Affected (postižen) registrace zamítnuta
12. CEA DNA testován Affected (postižen) CEA DNA testován Affected (postižen) registrace zamítnuta
13. CEA DNA testován Affected (postižen) Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace zamítnuta
14. CEA DNA testován Affected (postižen) Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad rodič s oftalmologickým vyšetřením musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
15. Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
16. Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení rodič s oftalmologickým vyšetřením s nálezem musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
17. Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace zamítnuta

Podmínky pro akceptování vzorků pro parentitu

do 6 měsíců věku - bude akceptován ustní stěr za podmínky, že bude doloženo potvrzení že vzorek odebral veterinář

nad 6 měsíců věku - budou akceptovány pouze vzorky krve a musí je odebrat veterinář

poznámka - akceptování vzorků na parentitu (nezávisle na věku) odebraných před 1. březnem 2015 ústním stěrem, budou akceptovány po doložení potvrzení, že ústní stěr odebral veterinář.

Oftalmologické vyšetření vrhu

- oftalmologické vyšetření vrhu by mělo být provedeno v rozmezí 6 - 12 týdnů věku štěňat a štěňata musí být očipována.

- registrační papíry štěňěte vezmete k veterináři, ten štěňě vyšetří, ověří a zapíše číslo čipu a výsledek vyšetření na příslušný formulář, který odešlete na ISDS společně s registračními papíry štěňěte.

- jakékoliv štěňě, které vyšetřením neprojde (najde se mu postižení/vada) bude mít na registračním certifikátu vyznačeno: "Tento pes/fena je CEA postižen, a může být v chovu použit pouze s jedincem, který je CEA DNA testován Normal."

- rodiče štěňat, kterým se najde postižení při oftalmologickém vyšetření vrhu, musí být DNA testováni než jim bude povolen další chov.

- oftalmologické vyšetření vrhu (klinické vyšetření očí) se bude štěňatům počítat jako splněná chovná podmínka v budoucnu.

poznámka - pokud jsou štěňata moc stará na oftalmologické vyšetření vrhu, oba rodiče musejí být DNA testováni na CEA před registrací štěňat.

poznámka - jakýkoliv pes nebo fena, kterým bude při oftalmologickém vyšetření nalezeno postižení na PRA nebo PLL budou vyloučení z chovu.

Zápis z členské schůze 24. 1. 2015

Záhajení 24.1.2015 ve 13.00.

17 členů + 3 hosté

Jelikož není usnášeníschopná většina, přesouvá se schůze o hodinu

Zahájení 24.1.2015 od 14.27

17 členů + 3 hosté

 

Byl schválen zapisovatel – Libor Jungvirt – 16 pro, 1 proti

Slovo prezidenta – Petr Kryštof

-          Zhodnocení závodů v roce 2014

-          Zhodnocení závodů v zahraničí s českou účastí

-          Zhodnocení práce prezidenta a výboru

  • Problémy v komunikaci
  • Problémy s webem KPOP
  • Problém prezidenta s jazykovou výbavou, kdy nemůže komunikovat se zahraničím

-          Prezident tímto rezignuje na svou funkci

Program:

1 . Přijímání nových členů

2. Zhodnocení roku 2014 , vyhlášení šampionátu 2014  (P.Kryštof)

3. Finanční zpráva (R.Holeček)

4. Hlasování o změně délky volebního období na 3 roky

5. Volba prezidenta

6. Volba výboru

7. Volba tajemníka

8. Stanovisko ISDS k možnosti chovat pod ISDS v ČR bez nutnosti členství v KPOP (T.Fajmon)

9. Přednáška Karla Šeby

10. Hlasování o kalendáři akcí

11. Hlasování o žádosti pí. Rájové

12. Debata o možnosti „spolupořádání“ Continentalu společně  s Rakouskem

13. Volná debata (www stránky , atd. atp.)

14. Hlasování o zápisu z val.shr.

Finanční zpráva od Romana Holečka se nebyla předložena, jelikož tento nemohl dorazit z pracovních důvodu. Zpráva bude schválena novým výborem na běžné schůzi.

Byl schválen – pro 17, proti 0

Přijímaní nových členů:

-          Ivana Šimůnková, osobně přítomna, - pro 17, proti 0, zdržel se 0 (od této chvíle může hlasovat)

-          Tereza Frumarová, nepřítomna - pro 0, proti 9, zdržel se 9

-          Monika Rýdlová, nepřítomna - pro 0, proti 6, zdržel se 12

Odhlášení stávajícího člena:

-          Josef Heryán  - pro 18, proti 0, zdržel se 0

Návrh na prodloužení volební doby na 3 roky, kdy právoplatně zvolené vedení by se potvrzovalo jednou za 3 roky

-          Pokud se tento bod schválí, bude zapotřebí toto zanést do stanov

-           pro 17, proti 0, zdržel se 1

Mimořádné valné shromáždění může odvolat prezidenta a výbor, pokud se na tom shodne nadpoloviční většina zúčastněných členů. Toto musí svolat vedení na základě zákonných předpokladů.

-          - pro 16, proti 0, zdržel se 2

Volby nového prezidenta

-          Jediný kandidát, Tomáš Fajmon

-          pro 15, proti 0, zdržel se 3

Volby nového výboru

-          Všichni navržení kandidaturu přijali

-          Hana Hrubá - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Petr Kryštof - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Martin Jirsák - pro 17, proti 0, zdržel se 1

-          Iva Jílková – pro 17, proti 0, zdržel se 1

Volba tajemníka

-          Jan Hála - pro 17, proti 0, zdržel se 1

Chov pod ISDS

-          Jan Hála

  • Pokud někdo chtěl chovat pod ISDS musel být dříve členem KPOP

-          Tomáš Fajmon

  • Tento týden komunikoval s prezidentem ISDS a opětovně se dohodli se, že není problém v tom, aby chovající pod ISDS nemuseli být členy. Máme přednést stanovisko KPOP a je předpoklad, že to bude výbor ISDS akceptovat. Jsou 2 alternativy
    • Udělat výkonnostní limity
    • Bude umožněno přímé členství v ISDS, s tím že zájemce nemusí být členem KPOP

-          Hlasování o tom, kdo je pro zrušení „monopolu“ KPOP pro ISDS v ČR, tzn. bude umožněno jednotlivým občanům ČR být členy ISDS napřímo ,bez povinnosti být zároveň členem KPOP , za účelem chovu - pro 13, proti 1, zdržel se 4

Vyhlášení šampionátu

-          23 párů splnilo kritéria pro vyhodnocení v Šampionátu

-          5. místo – 26 bodů, Tomáš fajmon + Roy

-          4. místo – 28 bodů , Tomáš Fajmon + Obelix

-          3.místo – 33 bodů , Roman Holeček + Pita

-          2.místo – 34 bodů , Martin Maček + Clyde

-          Vítěz – Petr Kryštof + Skip , 38 bodů

Cena emeritního prezidenta, Michala Hrdličky

-          Po dnešní diskuzi se rozhodl, že rozhodnutí pověsí na internet, až bude fungovat

Nabídka paní Rájové na pořádání závodů 10.-11.10. 2015

-          Spolupodílení BCCZ a KPOP tohoto závodu

-          Tento závod by stal součástí kvalifikace na Continental pro rok 2016

-          BCCZ bude hradit rozhodčího včetně dopravy a KPOP zajistí zavaděče po celou dobu závodu + případnou technickou výpomoc (sítě apod.)

-          pro 14, proti 1, zdržel se 3

Kalendář akcí v roce 2015

-          8.5. Lanškroun - předváděčka

-          16.-17. 5. Raná u Loun – dvoukolová kvalifikace

-          6.-7.6. Přestavlky, závod na kravách,  - mají statut mistrovství ČR - pro 14, proti 0, zdržel se 4

-          4.-5.7. Čelina závody, 6.7. školení Čelina

-          11.7. – exhibice Křečany

-          8.-9-8. Hnaní stáda u Michala Hrdličky – uzavřená akce pro členy KPOP a jejich přátele

-          4.-6.9. Čistá Open

-          18.-19-7. Huníkov, závod na kravách

-          1.-2.8. Koclířov – farmářské mistrovství republiky - pro 16, proti 0, zdržel se 2

-          17-18.10. Huníkov ovce

Pořádání Continental klubem KPOP

-          Naskýtá se možnost spolupořádání s Rakouskem v roce 2018 (nejspíš)

-          Tomáš Fajmon dává garanci, že si to vezme za své (i v případě že nebude v době konání prezidentem)

-          pro 12, proti 1, zdržel se 5

Výše členských příspěvků

-          Loni bylo pro KPOP 500 Kč, letos se částka nemění - pro 15, proti 0, zdržel se 3

Aktuální příspěvěk pro ISDS činí 650 Kč - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Startovné

-          Startovné určí pořadatel ve spolupráci s výborem a členové klubu KPOP mají vždy cenu o 50% nižší - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Facebook – pověřenou osobou pro facebook bude Tomáš Fajmon - pro 14, proti 0, zdržel se 4

Iva Jílková zajistí do příští schůze výboru průzkum bankovních poplatků a případný návrh na změnu banky.

Současné vedení se zavazuje vyřešit problém s webovými stránkami, zejména problém s jejich současnou nefunkčností.

Delegáti pro CCSC :

-          Tomáš Fajmon

-          Michal Hrdlička

-          Iva Jílková

-          pro 15, proti 0, zdržel se 3

Požadavek na víc míst na ME

-          požádáme o navýšení počtu  na 4 místa - pro 1, proti 3, zdržel se 1 - NEPŘIJATO

-          požádáme o navýšení počtu  na 3 místa - pro 11, proti , zdržel se 7

Helena Svobodová informuje tímto členy ISDS, že pro rok 2015 je opět možno využít slevu 20% na všechny genetické testy (CEA apod.) v americké laboratoři Optigen, zadáním kódu ISDS15. 

Hlasování o zápisu – pro 15, proti 0, zdržel se 3

Inzerát 2

Text druhého inzerátu..