Pravidla očních testů pro registraci štěňat - aktualizace od 1. března 2015

  rodič 1 rodič 2 potomek
1. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Normal registrace štěňěte akceptována
2. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Carrier (přenašeč) registrace štěňěte akceptována
3. CEA DNA testován Normal CEA DNA testován Affected (postižen) registrace štěňěte akceptována
4. CEA DNA testován Normal Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad registrace štěňěte akceptována
5. CEA DNA testován Normal Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace štěňěte akceptována
6. CEA DNA Normal po rodičích CEA DNA Normal po rodičích registrace štěňěte akceptována
  * pokud je doložena parentita * pokud je doložena parentita  
7. CEA DNA Normal po rodičích CEA DNA testován Normal registrace štěňěte akceptována
  * pokud je doložena parentita    
8. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
9. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení rodič s oftalmologickým vyšetřením musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
10. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) CEA DNA testován Carrier (přenašeč) oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
11. CEA DNA testován Carrier (přenašeč) CEA DNA testován Affected (postižen) registrace zamítnuta
12. CEA DNA testován Affected (postižen) CEA DNA testován Affected (postižen) registrace zamítnuta
13. CEA DNA testován Affected (postižen) Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace zamítnuta
14. CEA DNA testován Affected (postižen) Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad rodič s oftalmologickým vyšetřením musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
15. Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad oftalmologické vyšetření celého vrhu před registrací
16. Oftalmologické vyšetření - čisté / bez vad Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení rodič s oftalmologickým vyšetřením s nálezem musí být CEA DNA testován před rozhodnutím o registraci
17. Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení Oftalmologické vyšetření - neprošel / nález postižení registrace zamítnuta

Podmínky pro akceptování vzorků pro parentitu

do 6 měsíců věku - bude akceptován ustní stěr za podmínky, že bude doloženo potvrzení že vzorek odebral veterinář

nad 6 měsíců věku - budou akceptovány pouze vzorky krve a musí je odebrat veterinář

poznámka - akceptování vzorků na parentitu (nezávisle na věku) odebraných před 1. březnem 2015 ústním stěrem, budou akceptovány po doložení potvrzení, že ústní stěr odebral veterinář.

Oftalmologické vyšetření vrhu

- oftalmologické vyšetření vrhu by mělo být provedeno v rozmezí 6 - 12 týdnů věku štěňat a štěňata musí být očipována.

- registrační papíry štěňěte vezmete k veterináři, ten štěňě vyšetří, ověří a zapíše číslo čipu a výsledek vyšetření na příslušný formulář, který odešlete na ISDS společně s registračními papíry štěňěte.

- jakékoliv štěňě, které vyšetřením neprojde (najde se mu postižení/vada) bude mít na registračním certifikátu vyznačeno: "Tento pes/fena je CEA postižen, a může být v chovu použit pouze s jedincem, který je CEA DNA testován Normal."

- rodiče štěňat, kterým se najde postižení při oftalmologickém vyšetření vrhu, musí být DNA testováni než jim bude povolen další chov.

- oftalmologické vyšetření vrhu (klinické vyšetření očí) se bude štěňatům počítat jako splněná chovná podmínka v budoucnu.

poznámka - pokud jsou štěňata moc stará na oftalmologické vyšetření vrhu, oba rodiče musejí být DNA testováni na CEA před registrací štěňat.

poznámka - jakýkoliv pes nebo fena, kterým bude při oftalmologickém vyšetření nalezeno postižení na PRA nebo PLL budou vyloučení z chovu.