Mimořádné valné shromáždění

Vážení členové Klubu Pracovních Ovčáckých Psů ČR z.s.,

rádi bychom vás pozvali na mimořádné valné shromáždění, které se bude konat v sobotu 6. května 2023 od 20 hodin ve "Skleníku" Raná. GPS: 50.4071747N, 13.7786558E.

Hlavním tématem mimořádného valného shromáždění bude možnost pořádání Continentalu (Continental sheepdog competition) 2025 v ČR. Máme přislíbenou účast hosta – předsedkyně Committee of CSC – Viola Hebeler.

Program schůze bude následující:

- Zahájení a úvodní slovo předsedy klubu

- Představení kandidatury ČR na Continental 2025

- Diskuse o možnostech a hlasování o pořádání CSC 2025 v ČR

- Příspěvek na startovné pro reprezentanty na World Trials

- Diskuse o ostatních tématech

- Závěr

S pozdravem,

Výbor Klubu Pracovních Ovčáckých Psů ČR z.s.