Schůze KPOP z.s. 2021

 

Vzhledem ke státním opatřením stále nelze Členskou schůzi uspořádat.

 

Nový termín pro Členskou schůzi je 31.7.2021 v Pavlínově

(jde o akci u Kuby Jaši, večer po skončení kvalifikací proběhne schůze).

 

 

 

 

 

        

    

Program schůze:

 1. Volba zapisovatele.
 2. Přijímání nových členů spolku
 3. Rekapitulace roku 2020 (J. Hála)
 4. Finance 2020 (J: Hála)
 5. Volba Mandátové a Volební komise
 6. Volby
 7. Zpráva Mandátové a Volební komise
 8. Současný stav v Evropě a ve světě (J. Jaša)
 9. Kalendář závodů a závody pro rok 2021
 10. Předávání cen a ocenění
 11. Diskuse

Ubytování si sjednávejte individuálně.

V případě že nám nařízení vlády neumožní schůzi v tomto termínu, pokusíme se ji svolat o měsíc později. Prosím sledujte webové stránky.