Schůze KPOP z.s. 2021

Pokud to aktuální situace v nařízeních vlády umožní -

27.3.2021 od 15:00 proběhne Členská schůze KPOP ČR z.s.

Místo: Penzion Nový Rybník, Obořiště 53, 26215

           GPS: 49.7496453N, 14.1431389E

        

    

Program schůze:

 1. Volba zapisovatele.
 2. Přijímání nových členů spolku
 3. Rekapitulace roku 2020 (J. Hála)
 4. Finance 2020 (J: Hála)
 5. Volba Mandátové a Volební komise
 6. Volby
 7. Zpráva Mandátové a Volební komise
 8. Současný stav v Evropě a ve světě (J. Jaša)
 9. Kalendář závodů a závody pro rok 2021
 10. Předávání cen a ocenění
 11. Diskuse

Ubytování si sjednávejte individuálně.

V případě že nám nařízení vlády neumožní schůzi v tomto termínu, pokusíme se ji svolat o měsíc později. Prosím sledujte webové stránky.