Změna v testování dna CEA

Nově bude ISDS uznávat výsledky testu CEA z jakékoliv renomované laboratoře, a to buď DNA testem nebo Haplo testem. Tyto testy mohou být prováděny buď ze vzorku krve nebo stěrem z úst. 
Poznámka: Vzorek krve nebo stěr z úst může být předložen k testování s potvrzením, že vzorek odebral veterinární lékař.

https://www.isds.org.uk/dog-registration/eye-schemes-and-registration-rules/