Program členské schůze

Program členské schůze Klubu pracovních ovčáckých psů ČR, z.s.

1. Příjímání nových členů spolku

2. Rekapitulace roku 2016 (Jan Hála)

3. Finanční rekapitulace 2010 (Iva Jílková)

4. Současný stav v Evropě a ve světě

5. Volba nového člena výboru a pokladníka

6. Změna sídla spolku

7. Kalendář závodů a závody

8. Případná spolupráce s jinými státy na kvalifikačních závodech

9. Pořádání Continentals v ČR v roce 2018

10. Předávání cen a ocenění

11. Diskuze