Členství

Členství v KPOP je rozděleno na 3 formy:

  1. Plné členství – jedná se o členství v KPOP ČR z.s. a členství v ISDS ( International Sheep Dog Society – Mezinárodní asociace ovčáckých psů ) Toto „plné členství“ umožňuje chovat psy v rámci plemenné knihy ISDS + různé výhody ze strany KPOP. Pozn.: dle jistých regulí anglické ISDS , nemůže být občan ČR členem ISDS, aniž by dotyčná osoba nebyla zároveň členem asociovaného sdružení v dané zemi, tedy KPOP ČR, z.s..

  2. Statut „Příznivec“ KPOP – jedná se členství „pouze“ pro ČR. Je určeno lidem, kteří chtějí využívat výhod členství v KPOP , ale nechtějí chovat pod ISDS plemennou knihou.

  3. Status „Mimořádné členství“  – členská schůze 2015 odhlasovala statut „mimořádného“ členství. Je určeno lidem, kteří nechtějí využívat výhod plného členství, nebo nebyly do KPOP přijati, ale chtějí chovat pod ISDS.

Získat členství (všechny „formy“) je možno po zaslání přihlášky, volnou formou (obsahující Jméno a adresu), na e-mail: kpop.cr@seznam.cz.

Členem klubu se zájemce stává až po schválení přihlášky členskou schůzí (členská schůze se koná vždy jednou za rok obvykle v listopadu či prosinci) a zaplacením příspěvku. (neplatí pro mimořádné členství) Zájemce o mimořádné členství zašle emailem přihlášku s potvrzením o zaplacení příspěvku.

Členské příspěvky:

Po schválení přihlášky do klubu může být uhrazen členský příspěvek. Příspěvek se skládá z příspěvku pro KPOP (jeho výši vždy odhlasuje valné shromáždění členů) a z příspěvku pro ISDS (jeho výše je nám každoročně oznámena z Anglie začátkem roku, mění se i s ohledem na bankovní kurzy).

Pro rok 2024

  • KPOP plné členství 500 Kč
  • ISDS 500Kč      
  • KPOP mimořádné členství 300 Kč
  • ISDS 500 Kč 

Příznivec KPOP hradí pouze členský příspěvek pro KPOP, v případě plného členství se hradí KPOP + ISDS. Mimořádný člen hradí příspěvek KPOP 300 Kč a ISDS 500 Kč.

Valné shromáždění rozhodlo, že KPOP bude odesílat peníze pro ISDS pouze 1x za rok (v roce 2024 1. 2. 2024, platby musí být na účtu KPOP nejpozději 31. 1. 2024). Jakékoliv příspěvky pro ISDS po tomto termínu si musí každý zajistit sám na účet ISDS, pouze o této skutečnosti musí informovat KPOP (na základě požadavku ISDS), ideálně na email KPOP: kpop.cr@seznam.cz

Forma úhrady:

 Elektronickou formou – převodem přímo na klubový účet č. 2476399001/5500. Jako variabilní symbol může být použito rodné číslo nebo IČO + do poznámek jméno plátce(výpisy z účtu jsou veřejně přístupné – pokud bude plátce z jakéhokoliv důvodu chtít, aby jeho „identita“ nebyla veřejně spojována s KPOP, užije libovolný variabilní symbol a tento potvrdí na klubový email).

K úhradě členských příspěvků do Anglie (pro ISDS) se používá hromadné platby z klubového účtu (zpravidla do konce února příslušného roku). Proto je nutné poslat příspěvek pro ISDS nejdéle do konce února. V případě platby po tomto termínu , se k platbě členského příspěvku připočítá i poplatek za převod na účet ISDS v Anglii ( cena mezinárodní transakce je cca 500,- Kč ).